Basket 0
Povzetek košarice

Košarica je prazna

Dodaj izdelke

Splošni pogoji nagrade igre

Splošne določbe

Organizatorja nagradne igre z naslovom »DECEMBRSKA NAGRADNA IGRA« (v nadaljevanju: nagradna igra) so Avemed d.o.o., Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana, Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana in MGL, Čopova ulica 14, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Namen nagradne igre je promocija podjetja Avemed d.o.o. in posredno ponudbe (v nadaljevanju: Facebook in Instagram stran Avemed.si). Pravila nagradne igre so podrobneje opisana v nadaljevanju in so v času nagradne igre objavljena na www.avemed.si. S pristopom k sodelovanju v nagradni igri udeleženci soglašajo, da se strinjajo s pravili nagradne igre in jih v celoti sprejemajo.

Trajanje nagradne igre in pogoji sodelovanja
Nagradna igra poteka od 5. 12. do vključno 12. 12. (do 12.00 h) 2023 na Facebook strani in Instagram profilu Avemed, na kateri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18 let s stalnim ali z začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja v nagradni igri in izpolnijo vse potrebne kriterije sodelovanja. Organizator ne prevzema odgovornosti za primer sodelovanja oseb, ki bodo lažno izkazovale starost nad 18 let. Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno. Udeleženci sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri (npr. strošek dostopa do interneta, strošek prenosa podatkov itd.).

Nagrada in nagradno žrebanje
Žrebanje se izvede 12.12. 2023 s strani ekipe Avemed. V žrebanju sodelujejo vsi, ki izpolnijo vse pogoje zapisane v objavi v objavi na Facebooku in Instagramu (t.j. Posrčkajte to objavo. Označite 2 osebi, s katerimi bi želeli deliti svoje trenutke v decmebru. Sledite profilom: @terranovaslovenija, @mgl in @mladinskaknjiga. Na Facebooku oziroma Instagramu.) Nagrade na Instagram profilu: 2x vstopnici za gledališko predstavo Nora (sobota, 16. 12.); 1x knjiga Jin Joga avtorice Kassandre Reinhardt iz @mladinskaknjiga; 1x Terranova Probiotike, 100 kapsul. Nagrade na Facebooku: 2x vstopnici za gledališko predstavo Usedline (sobota, 30. 12.), 1x knjiga Masaža za začetnike, avtorice Rachel Beider, 1x Terranova Probiotike, 100 kapsul. Nagrada se podeli 3 nagrajencem izbranemu iz Facebook oziroma Instagram profila Avemed.si (vsak prejme po 1 nagrado in ne vse tri).

Obveščanje in objava nagrajenca ter prevzem nagrade
Nagrajenec bo na dan žrebanja obveščen o nagradi preko sporočila na Facebooku oziroma Instagramu. Nagrajenec mora najkasneje 1 dan po razglasitvi rezultatov posredovati svoje podatke (ime, priimek, telefonska številka, davčna številka, naslov stalnega prebivališča in elektronski naslov) organizatorju. V primeru, da nagrajenec le-teh ne posreduje v roku, se šteje, da se nagradi odpoveduje. Nagrajenec bo o podrobnih navodilih glede prevzema nagrade obveščen po sporočilu s strani organizatorja. Nagrajenec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da se podatki o njegovem Facebook oziroma Instagram uporabniškem imenu in prejeti nagradi, javno objavijo. Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati izplačila njene denarne protivrednosti v gotovini. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Morebitne stroške, ki so povezani s pridobitvijo ali z uporabo nagrade, krije nagrajenec sam. Organizator in izvajalec si pridržujeta pravico, da se nagrada ne podeli, če se ugotovi, da je nagrajenec v nagradni igri sodeloval v nasprotju s temi pravili ali ne posreduje podatkov v roku 3 dni od objave nagrajenca.

Varstvo osebnih podatkov
Udeleženci v nagradni igri organizatorju dovoljujejo objavo imena in priimka ter ali ime profila nagrajenca na Facebook strani in Instagram profilu Avemed, Terranova Slovenija, Mladinske knjige in MGL, v primeru, da bodo nagrajeni. Z udeležbo v nagradni igri se šteje, da sodelujoči pristopi k sodelovanju in sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. Udeleženci v nagradni igri tudi soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te igre, ne želi posredovati organizatorju kot upravljalcu, ne bo mogel sodelovati v igri. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Podatki nagrajenca ne bodo uporabljeni za namen neposrednega trženja. Organizator zagotavlja, da se bodo posredovani podatki obravnavali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in ne bodo, brez privoljenja, posredovani katerikoli tretji osebi. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil. O vseh spremembah nagradne igre in pravilih bodo udeleženci obveščeni z objavami na že zgoraj omenjenih komunikacijskih kanalih. Morebitna vprašanja in dodatna pojasnila, ki se pojavijo v zvezi z nagradno igro, lahko uporabniki pošljejo na zasebno sporočilo Facebook strani ali Instagram profila Avemed. Vse pritožbe ali ugovore glede nagradne igre rešuje organizator in o njih dokončno odloča. Te nagradne igre ne upravlja in ne sponzorira Facebook ali Instagram, niti ni Facebook ali Instagram na noben način povezan z nagradno igro in zanjo ni odgovoren. Vse zahteve, komentarje ali pritožbe glede nagradne igre je treba nasloviti na organizatorja in ne na Facebook in Instagram. Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z dnem 5. 12. 2023.

Ljubljana, 5. 12. 2023


Splošne določbe
Organizatorja nagradne igre z naslovom »NAGRADNA IGRA - Čarobna decembrska jutra!« (v nadaljevanju: nagradna igra) so Avemed d.o.o., Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana, Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana in PolonaPolona, Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Namen nagradne igre je promocija podjetja Avemed d.o.o., Terranove Slovenija in posredno ponudbe (v nadaljevanju: Facebook in Instagram stran Terranova Slovenija). Pravila nagradne igre so podrobneje opisana v nadaljevanju in so v času nagradne igre objavljena na www.avemed.si. S pristopom k sodelovanju v nagradni igri udeleženci soglašajo, da se strinjajo s pravili nagradne igre in jih v celoti sprejemajo.

Trajanje nagradne igre in pogoji sodelovanja
Nagradna igra poteka od 6. 12. do vključno 12. 12. (do 12.00 h) 2023 na Facebook strani in Instagram profilu Terranova Slovenija, na kateri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18 let s stalnim ali z začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja v nagradni igri in izpolnijo vse potrebne kriterije sodelovanja. Organizator ne prevzema odgovornosti za primer sodelovanja oseb, ki bodo lažno izkazovale starost nad 18 let. Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno. Udeleženci sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri (npr. strošek dostopa do interneta, strošek prenosa podatkov itd.).

Nagrada in nagradno žrebanje
Žrebanje se izvede 12.12. 2023 s strani ekipe Avemed. V žrebanju sodelujejo vsi, ki izpolnijo vse pogoje zapisane v objavi v objavi na Facebooku in Instagramu (t.j. Všečkate to objavo.- Označite prijatelja/-ico, kateremu bi privoščili magično jutro.- Sledite profiloma @TerranovaSlovenija in @POLONA POLONANa Facebooku oziroma Instagramu.) Nagrade na Instagram profilu ali Facebook profilu: 1x skodelica Polonapolona in 1x Probiotični kompleks s prebiotiki, 100 kapsul) Nagrada se podeli 2 nagrajencema – eden je izbran iz Facebook profila in edein iz Instagram profila Terranova Slovenija.

Obveščanje in objava nagrajenca ter prevzem nagrade
Nagrajenec bo na dan žrebanja obveščen o nagradi preko sporočila na Facebooku oziroma Instagramu. Nagrajenec mora najkasneje 1 dan po razglasitvi rezultatov posredovati svoje podatke (ime, priimek, telefonska številka, davčna številka, naslov stalnega prebivališča in elektronski naslov) organizatorju. V primeru, da nagrajenec le-teh ne posreduje v roku, se šteje, da se nagradi odpoveduje. Nagrajenec bo o podrobnih navodilih glede prevzema nagrade obveščen po sporočilu s strani organizatorja. Nagrajenec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da se podatki o njegovem Facebook oziroma Instagram uporabniškem imenu in prejeti nagradi, javno objavijo. Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati izplačila njene denarne protivrednosti v gotovini. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Morebitne stroške, ki so povezani s pridobitvijo ali z uporabo nagrade, krije nagrajenec sam. Organizator in izvajalec si pridržujeta pravico, da se nagrada ne podeli, če se ugotovi, da je nagrajenec v nagradni igri sodeloval v nasprotju s temi pravili ali ne posreduje podatkov v roku 3 dni od objave nagrajenca.

Varstvo osebnih podatkov
Udeleženci v nagradni igri organizatorju dovoljujejo objavo imena in priimka ter ali ime profila nagrajenca na Facebook strani in Instagram profilu Polonapolona in Terranova Slovenija, v primeru, da bodo nagrajeni. Z udeležbo v nagradni igri se šteje, da sodelujoči pristopi k sodelovanju in sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. Udeleženci v nagradni igri tudi soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te igre, ne želi posredovati organizatorju kot upravljalcu, ne bo mogel sodelovati v igri. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Podatki nagrajenca ne bodo uporabljeni za namen neposrednega trženja. Organizator zagotavlja, da se bodo posredovani podatki obravnavali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in ne bodo, brez privoljenja, posredovani katerikoli tretji osebi. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil. O vseh spremembah nagradne igre in pravilih bodo udeleženci obveščeni z objavami na že zgoraj omenjenih komunikacijskih kanalih. Morebitna vprašanja in dodatna pojasnila, ki se pojavijo v zvezi z nagradno igro, lahko uporabniki pošljejo na zasebno sporočilo Facebook strani ali Instagram profila Terranova Slovenija. Vse pritožbe ali ugovore glede nagradne igre rešuje organizator in o njih dokončno odloča. Te nagradne igre ne upravlja in ne sponzorira Facebook ali Instagram, niti ni Facebook ali Instagram na noben način povezan z nagradno igro in zanjo ni odgovoren. Vse zahteve, komentarje ali pritožbe glede nagradne igre je treba nasloviti na organizatorja in ne na Facebook in Instagram. Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z dnem 6. 12. 2023.

Ljubljana, 6. 12. 2023


Nazaj na seznam

Kreditne kartice

Maestro Mastercard Visa

Brezplačna poštnina

Izkoristite brezplačno poštnino ob nakupu nad 50 eur.

Nakupuj

Avemed d.o.o.

Ekskluzivni zastopnik blagovnih znamk Terranova, Wiley's Finest, P'URE Papaya Care, EcoZiz, Bioandina, Novexpert, Strath, Elete in Bio-Nature.

  Kajakaška cesta 40b, 1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  040 825 456
  info@avemed.si